JARNÍ VÝSTAVA ROMANOVSKÝCH OVCÍ HORNÍ BUČICE 2014

 

Již tradičně si nejlepší chovatelé romanovek dali dostaveníčko v pozdně jarním termínu v Horní Bučici v Čáslavi. Tuto tradici založil již před 16 lety předseda klubu Jiří Vízner a také na přípravách letošního ročníku měl lví podíl. Po mnoha deštivých dnech dokonce zajistil příjemné slunné, ale ne příliš horké počasí. Mezi inovace výstavy patřilo ozvučení areálu, ale i rozšíření soutěžních kategorií o mladé beránky a jehnice ve věku 3 – 6 měsíců.

Každoročně je výstava spojena s klasifikací plemenných beranů, ale o tu je každým rokem menší zájem. Důvodem je to, že velmi málo chovatelů má jehňata v podzimním termínu a berany narozené na jaře se snaží klasifikovat na podzim tak, aby s nimi bylo možné připouštět již v roce narození. V Bučici se potom klasifikují berani přes rok staří, jejichž vrstevníci zde soutěží již v kategorii „Plemenný beran“ a mají zde již svá jehňata. Ke klasifikaci byli letos předvedeni 4 berani velmi dobrého exteriéru (3 x ER, 1 x E). Do finále o Šampiona NT postoupili berani pana Koudelky a pana Vjatera. Titul nakonec získal beran číslo 50711CZ021 linie REBEL z chovu pana Miroslava Vjatera z Hradištka u Sadské.

Jak klasifikace, tak i hodnocení výstavy se s grácií jemu vlastní zhostil ing. Vít Mareš.

V kategorii „Jehnička 3 – 6 měsíců“ získala titul 3měsíční jehnička 82672CZ921 po otci ROSEN 134 z chovu pana Jiřího Víznera z Vrd.

V kategorii „Beránek 3 – 6 měsíců“ získal titul 3měsíční beránek 77957CZ021 také po otci ROSEN 134 od pana Víznera.

Pan předseda tak dosáhl významného „double“ při prvním posuzování kategorií „romanovských nadějí“. Nelze ani uvažovat o tom, že by mu hodnotitel nadržoval, protože předvedení zvířat bylo striktně anonymní a hodnotitel znal pouze věk jednotlivých zvířat.

Následné hodnocení přehlídky Plemenných beranů přineslo širokou paletu velmi kvalitních beranů různého věku 13 – 75 měsíců. Cenné je, že berani byli od 7 různých linií. Šampionem se nakonec stal 13ti měsíční beran 66064CZ021 REL 30 z chovu pana Josefa Šlejtra z Kozohlod. Není bez zajímavosti, že v době výstavy byl převážen a na mladého romaňáka měl úctyhodných 86 kg. Kdo si dobře pamatuje, tak jistě ví, že stejný beran je šampiónem mladých z podzimního Tehova. Není také bez zajímavosti, že na výstavě v Bučici byla představena jeho měsíční jehňata v kategorii bahnice s jehňaty. Po vyhodnocení předvedla třináctiletá Eva Šlejtrová, jak se berani předvádí v USA a Kanadě, a před zraky návštěvníků tohoto berana, který váží dvojnásobek její váhy, velmi profesionálně, bez ohlávky předvedla v chůzi i zootechnickém postoji.

Při následující přestávce se všichni občerstvili v pestrém bufetu s velmi chutným pohoštěním, který zajistila Farma Tehov pod vedením Jany Vosátkové. Mnozí si zde také zakoupili kvalitní farmářské sýry a jogurty. V rámci doprovodného programu zde také nabízeli výrobky z romanovské vlny manželé Čigelští a Farma pana Kosmáka z Nového Přerova. Paní Víznerová zorganizovala tombolu, jejíž výtěžek byl převeden na nákup věcných cen pro výstavu v Tehově. Hlavní cenu – živou saskou kachnu – vyhrála paní Kvisová, která se ji následně rozhodla vydražit ve prospěch Tehovské výstavy. Po rozpačitém začátku, kdy vypadalo, že se kachna neprodá, rozpoutala se pravá „furiantská“ dražba, ze které nakonec vítězně vyšel Josef Šlejtr mohutně povzbuzován svými dcerami.

Poslední soutěžní kategorií, pro diváky myslím nejatraktivnější, byly bahnice s jehňaty. Byly zde předvedeny bahnice různého věku vesměs s velmi dobře odchovanými trojčaty nebo čtyřčaty. Opět díky anonymitě si titul vícešampionky i šampionky odvezl po zásluze pan Petr Malášek z Tišnova. Jeho bahnice byly v nejlepší kondici a vrhy byly velmi dobře vyrovnané.

Celkově bylo na výstavě předvedeno mnoho kvalitních romanovek, které dokumentovaly stále vzrůstající kvalitu české populace, která je po právu považována za nejlepší na světě.

 

Petr Zajíček