Elitní romanovky ve Strančicích po páté.

Již tradičně se sešli začátkem listopadu (5.11.2011) chovatelé romanovských ovcí na Elitní výstavě spojené s klasifikací beranů O rozsahu akce hovoří, že jsme měli poprvé problém vejít se se všemi zvířaty do výstavní haly místní ZO ČSCH. Narůstající zájem o plemeno je patrný na vysoké poptávce po plemenných zvířatech v tuzemsku i zahraničí. Klasifikace se tradičně osobně ujal předseda svazu pan Ing. Mareš, který ohodnotil dvacet plemenných beranů. Kvalita předvedených beranů byla opravdu vysoká a to jak exteriérem, tak i rodokmenovými, růstovými a genetickými parametry, které ukazují na úžasné vlastnosti romanovské ovce. Plodnost a mateřské vlastnosti – Byli předvedeni čtyři letošní berani narození ze čtyřčat a jeden z paterčat vesměs odchovaných! Ranost – Všichni předvedení berani byli narozeni letos kromě tří kusů v dubnu. Byli tedy přibližně sedmiměsíční a perfektně připraveni k plemenitbě. Růstová schopnost a zmasilost – U dvanácti předvedených beranů byla ve 100 dnech zjištěna hmotnost přes 35 Kg a u jednoho dokonce 40 Kg, přitom se nejedná o zvířata z málopočetných vrhů! Někteří chovatelé také provádějí měření výšky nejdelšího zádového svalu (MLD) a řada beranů dosahuje velmi dobrých výsledků přes 25mm v 100 dnech. Genotyp pro rezistenci na scraepie – Z předvedených beranů bylo sedm genotypu R, tedy zcela rezistentní kombinace ARR/ARR což by bylo před pár lety zcela nemyslitelné. Většina beranů byla vybrána do plemenitby ve výsledné třídě Ea a dva dokonce ve třídě ER. Mezi chovatelskými skupinami jasně dominovali berani pana Ing. Šlejtra z Kozohlod svým vývojem, váhou i exteriérem a tak získal titul šampiona NT právě beran tohoto chovatele s číslem 48869CZ021 linie ROMI (ROM44 X ROH 41). Velmi potěšitelné je, že všichni berani byli prodáni nebo působí v plemenitbě u svého chovatele. V kategorii plemeníků bylo předvedeno deset beranů 6ti linií a také zde bylo na co se dívat. Stejně jako v dalších kategoriích vítěze vybírali přítomní členové „ Šlechtitelské pracovní skupiny“. Ti po dlouhém váhání dali přednost úžasně rámcovému a vyrovnanému beranovi státního registru ROS 134 majitele pana Martina Červeného. Velmi dobří však byli i berani pí. Hortové, p. Vjatera , p. Kováče a p. Kramáře. Ve Strančicích byla již tradičně velmi silně obsazena kategorie Miss Romanovka a to 20ti letošními jehnicemi. Většina chovatelů již umí jehnice připravovat a tak jsou předvedeny stejně jako aukční beránci v dvouměsíční vlně a s upravenými paznehty. Je třeba podotknout, že právě takto připravené se podstatně lépe nabízejí zahraničním zákazníkům. Na předvedených jehnicích byla krásně presentována ranost plemene, bylo vidět, že okolo sedmého měsíce mají jehnice u dobrých chovatelů přes 40 Kg a jsou připraveny k připouštění. Následně potom takto dobře odchované jehnice mají v 1roce stáří jehňata, která jsou schopny dobře odchovat. Velmi dobré skupiny jehnic předvedli: PET s.r.o. , p. Heinzel , pí. Hortová, pí. Kvisová , p. Kosmák. Obhájit vítězství a získat titul „MISS ROMANOVKA 2011“ se podařilo naší farmě Inplem Tehov. Konkrétně jehnice 72124 921, která vyniká velkým rámcem, pevnou konstitucí, typickým zbarvením a celkovou harmonií. Svoji premiéru ve Strančicích si odbyla kategorie bahnic s jehňaty, kde presentovali chovatelé své již druhé vrhy letošního roku. Tím je presentována i další důležitá vlastnost romanovek a tou je asezonnost říje. Romanovku lze připustit kdykoli v průběhu roku a lze u ní odchovávat cíleně dvoje jehňata za rok. Velmi dobré kolekce zde předvedli zejména chovatelé p. Kramář a p. Tomšík. Vítězkou se nakonec stala bahnice 26875 961 s trojčaty od chovatele p. Tomšíka. Po všech vyhodnoceních proběhla v útulné klubovně chovatelská beseda, kde výtečně presentovali své chovy p. Tomšík a pí. Kvisová, dotazy nám zodpovídali manželé Vávrovi z Hrusic a s novinkami ze „Svazového“ dění nás seznámil Ing. Mareš. Po celou dobu akce bylo k dispozici pestré občerstvení se zlatým hřebem – jehněčími klobásami dodanými firmou Pet s.r.o. z Košíku. Jako hlavního organizátora mě kromě hojné účasti zvířat, nejvíce potěšila iniciativa ostatních členů „klubu“ včetně některých nových, kteří velmi pomohli s přípravou, průběhem a úklidem po skončení akce. Příjemný byl i před večer výstavy, kdy jsme neformálně poseděli a probrali vše od romanovek až po Zlobici. Závěrem dovolte, abych vyslovil přání, aby i další akce pořádané „Klubem chovatelů romanovských ovcí“ byly tak úspěšné.

Ing. Petr Zajíček

Šampión ENT Stránčice 2011 s ušním číslem 48 869 021, chovatel p.Šlejtr, otec ROM 44 a matka 33 004 921, foto p.Kvisová, která berana zakoupila