NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT A ENT ROMANOVSKÝCH OVCÍ V LYSÉ NAD LABEM 5. - 6. 10. 2018

 

Letos proběhne NŠ v rámci velké výstavy „Náš Chov“ na výstavišti v Lysé nad Labem.

Předpokládaný program

·       Elitní nákupní trh romanovských beranů začíná 5.10. v 16.00. Berany si předvedou sami chovatelé s pomocí ostatních členů Klubu.

·        Výstava proběhne 6.10. a bude se prolínat s NŠ Clunforest. Časový harmonogram je následující:

9.30 – 12.00                             mladí berani do 12 měsíců + starší berani

12.00 – 12.45                           přestávka s prezentací jiných plemen

12.45 – cca 16.00                    jehnice do 12 měsíců + bahnice