ELITNÍ VÝSTAVA ROMANOVSKÝCH OVCÍ

STRANČICE 2012

Dne 3. 11. 2012 se v útulném chovatelském areálu ve Strančicích konal již 6-tý ročník této elitní výstavy romanovek spojený s klasifikací plemenných beranů. Tuto výstavu tradičně pořádá „Klub chovatelů romanovských ovcí“ při  SCHOK.

Každý rok píši, že nový ročník zase předčil ten předešlý jak počtem zvířat, tak i jejich kvalitou. Mohlo by to vypadat jako klišé, ale každý kdo sem chodí pravidelně, vidí, že je to fakt. Svědčí to jednak o vynikající  šlechtitelské a chovatelské práci předních chovatelů romanovek, ale také o zvýšení zájmu svoje zvířata veřejně prezentovat. Patrný je také nárůst počtu aktivních členů klubu, kteří také svá zvířata na akcích předvádí.

Konkrétně tedy bylo:

       - klasifikováno 28 romanovských beranů

       - vystaveno 8 starších  plemeníků: 8

·     - vystaveno 22 jehnic (miss romanovka)

O vysoké kvalitě klasifikovaných beranů hovoří například to, že 10 ks bylo genotypu ARR/ARR, 12 ks bylo podle původu ve třídě ER a 5 ks získalo celkovou výslednou třídu ER.

Klasifikace se ujal již tradičně ing. Vít Mareš a v komisi s ním pracoval také Petr Jihlavec. Klasifikace byla ve znamení velkého zájmu chovatelské veřejnosti, a tak mnoho beranů bylo po klasifikaci rychle prodáno. Kvalita a aktuální váhy beranů dali myslím jasně za pravdu té části chovatelů romanovek, kteří chtějí zachovat minimální váhové limity beránků při klasifikaci. Nakonec i zájem ze strany chovatelů – kupců u nás i v zahraničí je jasný, čím lepší růstová schopnost a velikost berana, tím lépe. O berany a jehnice menší a jemnější není zájem anebo se prodávají pod cenou.

Nejpěknější kolekci beranů předvedl Josef Šlejtr. Po zásluze se z této výtečně odchované skupiny rekrutoval také „šampión nákupního trhu“ beran 48880  021 narozený 1. 4. 2012. Tento příslušník linie Relik vážil při klasifikaci 58 kg a jeho celkový exteriér byl velmi harmonický. Nejvyšší hmotnosti dosáhl beran 59788  021 téhož chovatele a po stejném otci (REL24). Tento beran narozený 4. 4. 2012 dosáhl při klasifikaci 68 kg a měl tedy celoživotní přírůstek od narození 0,31 kg/den.

V kategorii veřejných plemeníků získal titul beran REB- 93 chovatelky Michaely Kvisové a ve velké konkurenci jehnic dominovala a titul „Miss romanovka“ získala překrásná jehnice 6755 932 pana Jiřího Denka.

Po ukončení hodnocení výstavy se všichni přesunuli do klubovny, kde u výborného skopového guláše, piva a kávy probíhala výměna názorů a chovatelských zkušeností. Pan ing. Mareš nás seznámil s děním a vývojem „Svazu“.

Pěknou tradicí je, že si členové klubu zajišťují celou organizaci sami, a tak někteří pomáhají s přípravou areálu, stavbou klecí a přejímkou zvířat. Někteří pomáhají také s demontáží výstavy a závěrečným úklidem. Všem těm, kdo pomohli, patří můj velký dík!

Za KCHRO

Ing. Petr Zajíček