English

Fotogalerie

Článek z výstavy Stránčice 2010

Článek Petra Zajíčka hodnotící klubovou výstavu ve Stránčicích doplněný o fotografie paní Kvisové a pana Vjatera.

Elitní výstava  a nákupní trh romanovských ovcí

Elitní výstava  a nákupní trh romanovských ovcí

Strančice 2010

 

Již pátý ročník prestižní akce všech chovatelů romanovských ovcí se uskutečnil 13.11.2010 v chovatelském areálu ve Stránčicích.

         Organizace se úspěšně ujal znovu Inplem a to opět se ctí. Podařilo se soustředit do výstaviště opravdu reprezentativní kolekce zvířat ve všech vyhodnocovaných kategoriích. Celkově se klasifikace zúčastnilo 26 beránků a výstavy 10 veřejných plemeníků a 17 jehnic. Většina zvířat byla výbornými reprezentanty svého plemene a je třeba vysoce vyhodnotit také stále se zlepšující připravenost zvířat na výstavu.

         Mladí berani byli klasifikováni osobou nejpovolanější – Ing. Marešem. U klasifikace byla nasazena vysoká, ale spravedlivá laťka. Potěšitelné je že byla předvedena mimo jiné zvířata dvou starých linií, které vypadaly před pár lety že zcela vymizí (ROMI a RELIK). Bez nadsázky lze říci že se jedná o záchranu těchto dvou linií. Klub chovatelů romanovek velmi dbá na zachování a rozšíření linií beranů a tak byli na výstavě vidět také berani dalších tradičních linií (REBEL, ROSEN, ROHAN a REKRUT) a také poměrně nových linií dovezených v posledních letech (RAMON, REMUS a ROMULUS). Nejlepším mladým plemeníkem se zadáním titulu „šampión trhu“ byl vyhlášen plemeník č. 41666 021 linie REMUS z chovu p. Vjatera ze Sadské. Tento plemeník se prezentoval velmi dobrým exteriérem a vynikajícím CPH 192 (2% nejlepších). Tato kombinace jej vynesla na post nejvyšší.

šampión ENT

         V kategorii veřejných plemeníků byli předvedeni různě staří plemeníci 8 linií. Zde se hodnocení stejně jako u jehnic již ujali členové klubu. Šampiónem výstavy byl vyhlášen impozantní beran s registrem ROS 134, kterého vystavoval p.Červený z Předhvozdí u Kostelce nad Černými Lesy.

         Poslední vyhodnocenou kategorií výstavy byly jehnice, které soutěží tradičně o titul „Miss Romanova“. Ve velké konkurenci získala tento titul jehnice číslo 67637 921 linie RELIK z chovu Inplem p. Zajíčka z Tehova. Tato jehnice byla spolu se svojí polosestrou přímo na výstavě prodána. Doplněním výstavy jehnic byly 2 výborné bahnice, které však nebyly hodnoceny, protože nebyly s jehňaty a romanovka jako plodná ovce je na klubových akcích hodnocena v této kategorii pouze s jehňaty.

Miss romanovka

         Dle mého názoru výstava opět ukázala vysokou úroveň chovu romanovské ovce v ČR, která nabízí zájemcům o plemenný materiál u nás i v zahraničí špičkovou kvalitu a dostatek nepřímých linií.  

Ocenění chovatelé: z leva Vjater, Červený, Zajíček

         Na závěr dovolte abych všechny zájemce o chov romanovek pozval na další akci, kterou je Elitní výstava romanovských ovcí v Bučici, konaná 18.6.2011.

Petr Zajíček

27.12.2010 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek