English

Zápisy - Z jednání výboru klubu

Schůze Výboru klubu romanovských ovcí 16.2.2018 v Golčově Jeníkově

Přítomni: Kvisová, Šlejtr, Zajíček, od 17.57 Malášek

Omluveni: Dobeš

Hosté: Vízner

Návrh programu:

1) Klubová schůze a výstava (v Horní Bučici)

2) Příprava na jednání Rady plemenných knih ovcí

3)Výstavy v roce 2018

4) Různé

Program schválen jednohlasně

 

1) Řádná členská schůze bude 18.5.2018 od 18 h v Horní Bučici.

Návrh programu členské schůze:

- Výstavy 2018

- Ohlédnutí za 20 roky existence Klubu

Schváleno jednohlasně

Jarní klubová výstava spojená s klasifikácí plemenných beranů

- návoz zvířat možný večer 18.5.2018 nebo ráno 19.5.2018 od 8 hodin

- (příchod Malášek)

- zahájení výstavy v 10.00 hodin

- zvířata budou vystavována podle schválených pravidel

- každá kategorie může být vystavena

- vystavovat se bude v klecích

- proběhne klasifikace beranů

- vyhlášení tomboly

-Pozn: Šlejtr zajistí veterinární podmínky, p. Kvisová pozvánka, p.Vízner zajistí veterinární dozor, koordince výstavby výstavního areálu, p. Kvisová zajistí ceny, ozvučení p.Jelínek, jídlo p.Zajíček, nápoje hospoda, přihlašování zvířat , katalog a pozvánka p. Kvisová a p Malášek, cedule p.Zajiček, p.Víznerová tombola, p.Šlejtr se pokusí koupit (ČMSCH) katalogová ušní čísla, fotografování p.Smolková, (kamera), pozvání p. Mareše p. Zajiček,ubytování nebude řešeno centrálně ale bude vydáno doporučení,

 

2) RPKO

Připomenutí vydávání POP i v anglické verzi

Znovu prosazování loni zamítnutých bodů RK (poslat p.Hošek)

 

3) Výstavy 2018

Věříme že bude hojná účast na našich klubových výstavách v Bučici a Lysé.  Ostatní výstavní akce nebudou Klubem řízeny.  Výstavní účast chovatelů našeho plemene na dalších výstavách je  vítána.

 

4) Různé

P.Zajíček navrhuje zavézt  institut opatrovníka/pomocníka novému členovi, který bude osobně nápomocen radou novému členovi, v případě že o to projeví nový člen zájem.

Schváleno

Zapsal: Šlejtr

Ověřil: Zajíček

16.02.2018 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek