English

Zápisy - Z jednání výboru klubu

Zápis z výborové schůze klubu chovatelů romanovských ovcí, 16.11.2018 23:00

Přítomni: Kvisová, Dobeš, Zych, Turek, Čihánek

1. Výbor potvrdil volbu předsedy Klubu – předsedkyní klubu byla zvolena paní Michaela Kvisová
2. Výbor se dohodl, že do příští schůze výboru bude zastávat funkci jednatele p. Libor Dobeš. Ke zvážení je následně dosavadní způsob tzv. „rotační funkce jednatele“ podle abecedy vždy po jednom roce. Výbor tuto problematiku dořeší na své příští schůzi
3. Předsedkyně navrhuje uspořádat první řádnou výborovou schůze do konce roku 2018 – p. Kvisová navrhne a zašle termíny členům k odsouhlasení.
P. Zych v sudé týdny nemůže, je zapotřebí při plánování schůzí respektovat. Čas zahájení dohodnut na 17 hodinu, místo konání dořeší Kvisová, Dobeš.
Pro velmi pokročilou hodinu předsedkyně poděkovala přítomným, vyjádřila potěšení nad budoucí spoluprací, popřála všem šťastnou cestu domů a ukončila seznamovací schůzku.

Zapsal: Dobeš
Ověřila: Kvisová
21.11.2018 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek