English

Zápisy - Z jednání výboru klubu

Zápis z jednání výboru Klubu chovatelů romanovských ovcí ze dne 30.10.2019, Humpolec

Untitled 1

Přítomni: Kvisová, Dobeš, Turek, Zych
Omluven: Šedivý (poslal své připomínky k programu mailem)

Untitled 1

Předsedkyně přivítala přítomné a v rámci otevřenosti vůči všem členů klubu navrhla jednání výboru nahrávat. Členové výboru zkonstatovali, že nemají patřičné technické vybavení a v restauraci je hluk, návrh nelze realizovat.

1) Zhodnocení šampionátu Lysá nad Labem 2019
Návrhy výboru:
- zrevidovat tabulky nad kotci, jméno chovatele/majitele bylo velmi obtížně čitelné. Po kratší diskuzi se výbor dohodl, že na příští šampionát se vynechá spodní řádek s RPH (tyto údaje jsou v katalogu) a na toto místo se čitelně umístí údaje o majiteli.
M.Kvisová pověřena zjistit, zda je technicky možné cedule upravit dle návrhu výboru.
V souvislosti s tím upozornila M. Kvisová, že k zveřejňování jmen + adres, případně telefonů jak na cedulích tak v katalogu potřebujeme dle GDPR souhlas jednotlivých chovatelů.
Pro tento účel navrhuje |J. Turek zhotovit zvláštní list, kde členové klubu, kteří budou chtít mít uvedené své kontakty podepíší souhlas – zařídí J. Turek
- hudba – pro budoucí šampionát zkusit kontaktovat profesionální obsluhu techniky
- při posuzování mladých jedinců by měl komentátor sdělovat informaci o četnosti vrhu
- J. Šedivý navrhuje omezit počty zvířat na jednotlivé chovatele pro NŠ.
Proběhla diskuze k tomuto návrhu:
J.Turek – neomezovat počty zvířat na chovatele
L.Dobeš – Neomezovat počty zvířat na chovatele
R.Zych – neomezovat počty zvířat na chovatele
M.Kvisová – přikloní se k většinovému názoru
I při vysokém počtu zvířat lze provést kvalitní hodnocení, pokud se hodnotitel časově neomezuje, což se ze strany Klubu ani výstaviště neděje.
Závěr – výbor nedoporučuje omezovat počty vystavovaných zvířat na chovatele, protože celkový počet chovatelů, kteří aktivně vystavují není nikterak vysoký, tudíž by se zcela výrazně snížil celkový počet zvířat na šampionátu, což není ku prospěchu propagace R ovce.
Doprava zvířat na NV Lysá je hrazena SCHOKem, má každý chovatel možnost, pokud chce dovézt více zvířat než je kapacita jeho vozíku, najmout si větší přepravník. NŠ je omezen pouze celkovým počet zvířat v hale a tento počet Klub zatím nikdy nepřekročil.
- J.Šedivý – připomínka k úpravě vystavovaných zvířat (termíny střiže)
M.Kvisová upozorňuje, že na NŠ může chovatel dovézt zvířata v jakékoliv vlně, je pouze a pouze na chovateli, jakou připravenost zvířete na výstavu zvolí.

2) webové stránky – předsedkyně informovala, že po marných pokusech získat finance na nový web žádostí u předsedy SCHOK, zvolila jím doporučenou cestu a požádala jménem Klubu o financování nových webových stránek předsednictvo SCHOK. Mail s touto žádostí obdrželi členové výboru v kopii.
Předseda SCHOK dnes podal informaci, že tuto žádost předal Radě SCHOK, která o ní má rozhodnout dne 7.11.2019. O výsledku budou členové Klubu informováni na členské schůzi.

3) Hodnocení jehnic a prvniček - výbor probral zapojení chovatelů do hodnocení romanovských jehnic a prvniček a s potěšením došel k závěru, že většina aktivních členů Klubu a producentů plemenných beranů se do tohoto hodnocení zapojila. Výsledky budou publikovány během zimního období na webu romanovky.eu – zajistí Kvisová

4) Plánování Členské schůze Klubu chovatelů romanovských ovcí
Místo a čas:
od 14:30 pro zájemce možnost návštěvy a prohlídky  hospodářství pana Radka Zycha, Vepřová 90, okr. Žďár nad Sázavou
od 16:30 Členská schůze klubu, restaurace Starý Dvůr, 592 12 Nové Dvory 90, (7 km od bydliště pana Zycha)
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7987604&y=49.5637586&z=17&source=firm&id=12725068


Návrh programu:
1) Zahájení + členská základna - Kvisová
2) Zhodnocení výstav 2019 – Dobeš, Zych
3) Opatrovníci linií + statistika z chovu romanovské ovce v ČR – Šedivý, Kvisová
4) Vystoupení předsedy SCHOK z.s. – info ze SCHOK, dotazy a odpovědi
5) Různé
6) Česká romanovská ovce v zahraničí - Kvisová

 5) body k projednání v příštích měsících
- lineární popis beranů – dopracovat a sjednotit hodnocení u znaků pohlavní výraz a barevný standard – Turek, Zych na příští schůzi výboru

6) diskuze na webu klubu - výbor se shodl, že se pokusí opětovně oživit slušnou debatou diskuzi  na webu Klubu tak, aby každý, včetně začátečníků měl možnost pokládat dotazy, připomínky a náměty týkající se chovu i Klubu.
Výbor připomíná, že jednání výboru jsou veřejná, pokud tedy má kterýkoliv člen Klubu zájem se jednání výboru zúčastnit, stačí kontaktovat předsedkyni.


Zapsal: Dobeš
Ověřila: Kvisová

06.11.2019 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek