English

Zápisy - Z klubových schůzí

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů romanovských ovcí 22.11.2019

Kdy: pátek 22.11.2019 od 16:30 hodin
Místo: Penzion Starý Dvůr

Účast: dle prezenční listiny, omluveni Dobeš, Turek, Luňáková

Program:

1) Zahájení + členská základna - Kvisová
2) Zhodnocení výstav 2019 – Dobeš, Zych
3) Opatrovníci linií + statistika z chovu romanovské ovce v ČR – Šedivý, Kvisová
4) Vystoupení předsedy SCHOK z.s. – info ze SCHOK, dotazy a odpovědi
5) Různé
6) Česká romanovská ovce v zahraničí - Kvisová

Většina účastníků schůze se již dvě hodiny předem sešla na hospodářství pana Zycha, kde jsme byli velmi vřele přivítáni a výborně pohoštěni paní domácí, za což jí patří nás dík.
Exkurze po hospodářství byla díky nepřízni počasí krátká, ale rozhodně přínosná. Je vždy dobře vidět, jak se to dělá jinde a někteří kolegové si odnesli i nápady na různé „vychytávky“ pro vlastní chov.

Program:
1) Předsedkyně přivítala přítomné, seznámila je s aktuálním počtem členů. Zároveň všechny upozornila, že si mohou v prezenční listině zkontrolovat členské platby do SCHOK a poplatky za web, na který dobrovolně přispívají ti členové klubu, kteří chtějí být mezi aktivními (mj. uvedeni na webových stránkách)
M. Kvisová zároveň informovala přítomné, že spolková rada vyhověla žádosti výboru Klubu chovatelů romanovských ovcí a uvolnila pro Klub 30. tisíc Kč na tvorbu nových webových stránek. K tomuto bodu se rozvedla diskuze, že webové stránky jsou odrazem aktivity členů klubu. Výbor může vytvořit nový kabát webovým stránkám, ale bez aktivního přístupu všech členů klubu, bez toho, že členové budou zasílat příspěvky, aktivně přispívat do diskuzí atd. budou takové webové stránky pouze statickou reklamou.
Prosíme tedy všechny členy, aby se aktivně zapojili a všechny své nápady, příspěvky atd k webovým stránkám zasílali členům výboru a tím aktivně přispívali k životu webových stránek.

2) Radek Zych krátce zhodnotil výstavní sezonu 2019. Zmínil se o výborné účasti na Národním šampionátu v Lysé, stejně tak na Elitním nákupním trhu beranů v Lysé.
Oproti tomu výrazně nižší účasti v Bučici. Zde se rozvinula diskuze, že na výstavu v Bučici je třeba členy Klubu rok od roku více a více přemlouvat, většina vystavovaných zvířat v Bučici je převážně od členů výboru, kteří se snaží výstavu „zachraňovat“. Pan Šedivý následně navrhl zvážení, zda s výstavou v Bučici za těchto okolností pokračovat. Z diskuze vyplynulo, že většina preferuje jarní setkání na semináři, na hospodářství některého z členů atd.

Zachování výstavy v Bučici bude ponecháno otevřené, výbor bude očekávat na reakce členů Klubu. Pokud někdo má zájem se ujmout organizace této výstavy ať se ozve předsedkyni klubu do konce ledna 2020.
O tomto budu se hlasovalo: bylo jednohlasně schváleno

Výbor prosí členy, kteří mají náměty na zlepšení výstavy v Lysé, aby tyto zaslali do konce března k rukám předsedkyně Klubu.

3) Opatrovníci linií – Jiří Šedivý zpracoval prezentaci k stávajícímu stavu linií zastoupených v našich chovech. Prezentaci po dopracování linií pan Šedivý předá k zveřejnění na webových stránkách Klubu. Z prezentace vyplynulo, že aktuálně nejvíce ohroženi jsou linie Rekrut, Romulus, Remus, Rarach a Rohan.
Změna v opatrovnictví linií:
Recht – Zych
Rekrut – Zych
Remus – Vjater (pozor, linie je v ohrožení)
Romi – Šlejtr
Romulus – Heinzel (pozor, linie je v ohrožení)

Na tuto prezentaci plynule navázala předsedkyně Klubu a promítla aktuální situaci chovu romanovských ovcí v ČR. V letech 2018/2019 došlo k rapidnímu poklesu stavu romanovských ovcí, stejně tak počtu chovů. Naopak došlo k statistickému navýšení 100denní hmotnosti jehňat a významnému zvýšení % jehňat, která prošla 100denním vážením
Téměř polovina producentů plemenných beranů se zapojila do letos poprvé probíhajícího hodnocení romanovských jehniček, další avizují, že se zapojí během příštího roku. Toto je pro klub jistě dobrá zpráva.
4) Ing. Mareš zmínil aktuální výši dotací, informoval o tom, že SCHOK by rád vyjednal na Mze dotace na welfare, dotace na plemenná zvířata v KU.

5) K bodu 5+6
Na závěr proběhla zajímavá obrazová prezentace ovcí prodaných z českých chovů do zahraničí – fotografie z mnoha cílových destinací. Po prezentaci se rozvinula obšírná diskuze o chovatelských praktikách v různých zemích. Účastníci schůze si vyměňovali zkušenosti jakým způsobem postupují sami, jak to dělají kolegové.
- M. Kvisová dala podnět panu Marešovi, aby na Zootechnických osvědčeních bylo uváděno číslo protokolu DNA typu či celý DNA typ berana
- J. Šlejtr apeluje na členy, že pokud chovatel vlastní zvířata s jmény, je třeba tato jména hlásit také na plemennou knihu! Pozor, již nyní u některých chovatelů dochází k duplicitě jmen. - z dskuze vyplynula potřeba zveřejnit na webových stránkách pokyny a povinnosti pro začínající chovatele
Předsedkyně ukončila schůzi zhruba v 20:30 minut, poděkovala přítomným za účast a popřála všem příjemné prožití vánočních svátků.

Zapsal: Jiří Šedivý
Ověřila: Kvisová
16.01.2020 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek