English

Zápisy - Z jednání výboru klubu

Schůze výboru Klubu chovatelů romanovských ovcí, Humpolec 30.1.2020

Schůze výboru Klubu chovatelů romanovských ovcí, Humpolec 30.1.2020 Přítomni: Dobeš, Zych, Kvisová Omluveni: Turek, Šedivý

Program:
1) informace k webovým stránkám
Předsedkyně informovala, že situace okolo webových stránek nebyla v uplynulých měsících zcela jednoduchá. Firma provozující webhosting, na kterém byly webovky klubu roky umístěny, již delší čas komunikovala velmi špatně, webové stránky každou chvíli nefungovaly. Situace se vyhrotila koncem listopadu 2019, kdy webové stránky přestaly fungovat zcela. Předsedkyně Klubu se měsíc intenzivně pokoušela všemi dostupnými možnostmi kontaktovat majitele firmy, provozující server, ne kterém byl web umístěn. Bohužel firmu nebylo možné kontaktovat ani telefonicky (telefonní čísla neexistovala), ani mailem (nikdo nereagoval).
Před Vánočními svátky paní Kvisová odeslala doporučený dopis do sídla firmy, ten byl poštou ale popuze po uplynutí 10ti denní lhůty vhozen do schránky.
Následně předsedkyně zkontaktovala IT specialistu ze zcela jiné firmy a požádala ho o pomoc. S jeho pomocí byly během Vánočních svátků webové stránky Klubu „přestěhovány“ na zcela jiný webhosting. Předsedkyně uhradila ze svého soukromého účtu doménu i hosting. V současné chvíli je web funkční v původní podobě.

Aktualizace seznamu aktivních členů- Kvisová, odkazů na členy
Atualizace seznamu opatrovníků linií – Zych
prezentace opatrovníků – Šedivý poslat
Info o cenové nabídce cca 65 tisíc za nový web – neakceptovatelné
diskuze zda má smysl stavět web o který není zájem, výzva členům at zasílají příspěvky na webové strány
možnost webu na placené platformě – zjistit možnosti
web nový – vznést dotaz na implementaci diskuzního fora na inpage
oslovit IT specialisty na wordpress

2) Jarní výstava Bučice versus další akce Klubu
- V návaznosti na diskuzi a usnesení členské schůze Klubu byli všichni členové Klubu vyzváni, že pokud má někdo i nadále zájem organizačně zajištovat výstavu v Bučici, nechť se ozve do konce ledna výboru.
Do dnešního dne se žádný člen Klubu neodhodlal chopit zajištění jarní výstavy, nikdo se neozval. Z uvedeného výbor dospěl k závěru, že o pokračování tradice bučické výstavy za daných okolností zřejmě není poptáváno.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

písemně zaslané vyjádření člena výboru, pana Šedivého k tomuto bodu: „Za stávajícího počtu vystavovatelů a vystavovaných zvířat dle mého názoru nemá smysl mrhat úsilím a časem na organizaci této akce. Bučici bych dále prezentoval jako setkání chovatelů s posezením a s poslechem odborných přednášek“

3) pravidla a usnesení v minulosti schválená Klubem
předsedkyně navrhuje revidovat všechna pravidla, která se se neosvědčila respektivě se nedodržují
Dobeš – 2019,2018,2017
Zych – 2016,2015,2014
Kvisová – 2013,2012,2011
termín do příštího výboru

4) hodnocení R Jehnic – přenos dat
výbor si rozdělil zppracování dat, po zpracování bude umístěno na web

5) Techagro v termínu 31.3.-4.4.2020 pokud má někdo zájem vystavovat, nahlaste účast prosím panu Dobešovi

5) plánovaná členská schůze – termín 5.6.2020 (18 hod) společenský večer
schůze 6. června 2020 10:00

Hospodářství člena Klubu Miroslava Vjatera – s panem Vjaterem projednáno, souhlasí – zajistil L. Dobeš
Pátek večer – společenský večer, posezení. Možnost přespání na http://www.kone-hradistko.cz/penzion/, kdo má zájem zajistí si ubytování sám, další možnost přespání pod širákem na pozemku pana Vjatera

Sobota 9:30 – 10:15 – prohlídka chovu
Sobota 10:15 – debata o hodnocení jehňat
Sobota 12:00 – oslovit na oběd Hájenka Kersko
Sobota 13:00 schůze ,stejné místo - pravděpodobně https://hajenka-kersko.cz/

Návrh předběžného programu schůze:
odborná přednáška MVDr. Bartoněk, SVS ČR – veterinární legislativa, deník léčení, atd
diskuze

Zapsala: M. Kvisová
11.02.2020 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek