English

Plemeno

Chovný cíl

Základním cílem šlechtitelské práce v chovu romanovských ovcí bude dosahování pozitivního genetického trendu v populaci vyjádřeného genetickou převahou zvířat z mladších ročníků nad staršími v hodnotách selekčního indexu (CPH). Změny v tvaru selekčního indexu budou prováděny na základě změn situace na trhu s ovčími produkty či na základě požadavku Klubu po schválení radou plemenných knih ovcí.

Selekce bude zaměřena na zlepšení a stabilizaci vysoké plodnosti a odchovu jehňat i zlepšení jejich jatečné kvality jehňat z důvodu jejich lepší realizovatelnosti na současném trhu.

Plodnost na obahněnou - 300 %
Odchov do 14 dnů - 270 %
Odchov do 100 dnů - 250 %
Hmotnost ve 100 dnech - 27kg (M) a 22 kg (F)
Věk zařazení do plemenitby 7-8 měsíců
Živá hmotnost při zařazení do plemenitby 45 kg (M) a 40 kg (F)
Výška MLD ve 100 dnech 23 mm

| Nahoru